KOLONIA klasy 1-3 ZAPISY od 10 lutego

TurnusTerminMiejsceRodzaj wypoczynkuIlość dniCena 
I3.07 – 13.07.2023Świętouść koło MiędzywodziaKolonia dla dzieci 6-10 lat112 110, 00 zł
II13.07 – 23.07.2023Świętouść koło MiędzywodziaKolonia dla dzieci 6-10 lat112 110, 00 zł


MIEJSCE Baza Obozowa Hufca ZHP Łódź Bałuty w Świętouściu koło Międzywodzia
ZAKWATEROWANIE domki, wyposażone w kanadyjki, materace, regały na ubrania
DOJAZD AUTOKAR 
ILOŚĆ MIEJSC 45 na turnus 
FABUŁA  Chiny i Japonia

ODPŁATNOŚĆ
Organizatorzy dopuszczają możliwość opłacenia kosztów uczestnictwa w ratach. Pierwsza wpłata – zadatek w wysokości 300 zł, płatna do siedmiu dni po zapisaniu dziecka na wyjazd.  Pozostała część płatna najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wyjazdu. Całkowita odpłatność za kolonię musi być widoczna na koncie Fundacji przed przyjęciem dziecka na wyjazd. 

Zachęcamy również do „Wpłaty na działalność pożytku publicznego” – W celu odliczenia do 6% od dochodów na podstawie Art 26 ust.1 pkt. 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fundacja Kierunek Przygoda nr rachunku: 79 1140 2017 0000 4602 1094 9362  z dopiskiem: wpłata na działania statutowe ( bez żadnych dodatkowych informacji)

W przypadku rezygnacji z wyjazdu po 10.06.2023 r. organizator zwraca tylko połowę kosztów wyjazdu. W przypadku wyjazdu z kolonii/obozu przed zakończeniem, zwracane będą tylko częściowe koszty wyżywienia w wysokości 30 złotych za każdy dzień nieobecności – tylko powyżej 3 dni (nie dotyczy osób dyscyplinarnie usuniętych z kolonii). Wpłacony ZADATEK jest bezzwrotny.

 ZAPEWNIAMY:
– dojazd autokarem
– zakwaterowanie w domkach, wyposażonych w kanadyjki, materace, regały na ubrania
– wyżywienie 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek) 
– fachową opiekę wychowawców w ilości 1 opiekun na max 10 osób* (instruktorzy harcerscy prowadzący zajęcia między innymi dla Gromad Szalone Dzieciaki, nauczyciele) 
– opiekę medyczną
– ratownika WOPR
– ubezpieczenie
– bogaty program (zajęcia interdyscyplinarne w fabule Chiny, Japonia, dodatkowo zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, wyjścia na plażę)
– pamiątkowe gadżety (koszulki oraz inne)

ZAPISY  mailowe i dopiero potem konieczność wpłaty zadatku !!!! 

Chętnych proszę o mailowe zapisywanie się na adres: viki@kierunekprzygoda.org.pl od dnia 10 lutego do wyczerpania miejsc na listę osób uczestniczących w wyjeździe podając :
– IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA
– TURNUS (kolonia I, lub kolonia II)
– chęć otrzymania faktury z podaniem danych do jej wystawienia
Osoba zapisana otrzyma maila zwrotnego z potwierdzeniem rezerwacji miejsca. UWAGA!!! Rezerwacja miejsca nie gwarantuje wyjazdu na kolonię, dopiero po terminowym wniesieniu wpłaty oraz oddaniu oryginału czytelnie wypełnionej karty kolonijnej wyjazd jest zagwarantowany
Decyduje kolejność zgłoszeń!

• • •  Wszelkie potrzebne informacje zostaną zawarte w mailu zwrotnym • • •

Zasady organizatora wypoczynku kolonia 

OBÓZ klasy 4 i wzwyż  ZAPISY od 10 lutego

TerminMiejsceRodzaj wypoczynkuIlość dniCena 
23.07 – 5.08.2023Świętouść koło MiędzywodziaObóz dla młodzieży od 11 lat142 240,00 zł

MIEJSCE Baza Obozowa Hufca ZHP Łódź Bałuty w Świętouściu
ZAKWATEROWANIE 
namioty, wyposażone w kanadyjki, materace, regały na ubrania
DOJAZD AUTOKAR 
ILOŚĆ MIEJSC 50 na turnus 

FABUŁA wszystkie informacje dotyczące programu oraz przygotowań ( stroje, rekwizyty ) harcerze otrzymają na zbiórkach. Informacje mailowe  do rodziców dotyczące programu  zostaną przesłane wyłącznie na prośbę drużynowych

ODPŁATNOŚĆ
Organizatorzy dopuszczają możliwość opłacenia kosztów uczestnictwa w ratach. Pierwsza wpłata – zadatek w wysokości 300 zł, płatna do siedmiu dni po zapisaniu dziecka na wyjazd.  Pozostała część płatna najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wyjazdu. Całkowita odpłatność za kolonię musi być widoczna na koncie Fundacji przed przyjęciem dziecka na wyjazd. 

Zachęcamy również do „Wpłaty na działalność pożytku publicznego” – W celu odliczenia do 6% od dochodów na podstawie Art 26 ust.1 pkt. 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fundacja Kierunek Przygoda nr rachunku: 79 1140 2017 0000 4602 1094 9362  z dopiskiem: wpłata na działania statutowe ( bez żadnych dodatkowych informacji)

W przypadku rezygnacji z wyjazdu po 10.06.2023 r. organizator zwraca tylko połowę kosztów wyjazdu. W przypadku wyjazdu z kolonii/obozu przed zakończeniem, zwracane będą tylko częściowe koszty wyżywienia w wysokości 30 złotych za każdy dzień nieobecności – tylko powyżej 3 dni (nie dotyczy osób dyscyplinarnie usuniętych z kolonii). Wpłacony ZADATEK jest bezzwrotny.

 ZAPEWNIAMY:
– dojazd autokarem
– zakwaterowanie w namiotach
– wyżywienie 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek)
– fachową opiekę w ilości 1 opiekun na max 20 osób (instruktorzy harcerscy prowadzący zajęcia między innymi dla drużyn Zdobywcy Przestworzy, Poszukiwacze/ki Przygód, Feropako, nauczyciele)
– opieka medyczna
– ratownik WOPR
– ubezpieczenie
– bogaty program (zajęcia interdyscyplinarne w fabule obozu właściwej dla danej drużyny, dodatkowo zajęcia sportowe, wyjścia na plażę)
– pamiątkowe gadżety (koszulki oraz inne)

ZAPISY mailowe i dopiero potem konieczność wpłaty zadatku!!!! 

Chętnych proszę o mailowe zapisywanie się na adres: viki@kierunekprzygoda.org.pl od dnia 10 lutego do wyczerpania miejsc na listę osób uczestniczących w wyjeździe podając :
– IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA
– TURNUS (obóz)
– chęć otrzymania faktury z podaniem danych do jej wystawienia
Osoba zapisana otrzyma maila zwrotnego z potwierdzeniem rezerwacji miejsca. UWAGA!!! Rezerwacja miejsca nie gwarantuje wyjazdu na obóz, dopiero po terminowym wniesieniu wpłaty oraz oddaniu oryginału czytelnie wypełnionej karty obozowej wyjazd jest zagwarantowany
Decyduje kolejność zgłoszeń!

• • •  Wszelkie potrzebne informacje zostaną zawarte w mailu zwrotnym • • •

Zasady organizatora wypoczynku obóz