Kolonia / Obóz

KOLONIA klasy 1-3 ZAPISY od 2 lutego

turnus

termin

rodzaj wypoczynku

ilość dni

cena*

I

3.07-12.07.20

kolonia klasy 1-3

10

1340,00 zł

II

12.07-21.07.20

kolonia klasy 1-3

10

1340,00 zł

III

21.07-30.07.20

kolonia klasy 1-3

10

1340,00 zł

MIEJSCE Ośrodek Wypoczynkowy Maria w Lewinie Kłodzkim

ZAKWATEROWANIE w pokojach 2,3,4 osobowych oraz domkach letniskowych 

DOJAZD AUTOKAR 

ILOŚĆ MIEJSC 28 na każdy turnus 

FABUŁA  JASKINIOWCY ARCHEOLOG 

ODPŁATNOŚĆ
Organizatorzy dopuszczają możliwość opłacenia kosztów uczestnictwa w ratach. Pierwsza wpłata – zadatek w wysokości 300 zł, płatna do siedmiu dni po zapisaniu dziecka na wyjazd.  Pozostała część płatna najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem wyjazdu.

Zachęcamy również do “Wpłaty na działalność pożytku publicznego” – W celu odliczenia do 6% od dochodów na podstawie Art 26 ust.1 pkt. 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fundacja Kierunek Przygoda nr rachunku: 79 1140 2017 0000 4602 1094 9362 z dopiskiem: wpłata na działania statutowe ( bez żadnych dodatkowych informacji)

W przypadku rezygnacji z wyjazdu po 15.05.2020 r. organizator zwraca tylko połowę kosztów wyjazdu. W przypadku wyjazdu z kolonii/obozu przed zakończeniem, zwracane będą tylko częściowe koszty wyżywienia w wysokości 20 złotych za każdy dzień nieobecności – tylko powyżej 3 dni (nie dotyczy osób dyscyplinarnie usuniętych z kolonii). ZADATEK jest bezzwrotny.

 ZAPEWNIAMY:
– dojazd autokarem
– zakwaterowanie
– wyżywienie 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek) 
– fachową opiekę wychowawców w ilości 1 opiekun na max 10 osób* (instruktorzy harcerscy prowadzący zajęcia między innymi dla Gromad Szalone Dzieciaki, nauczyciele) 
– opiekę medyczną
– ubezpieczenie
– bogaty program (zajęcia interdyscyplinarne w fabule Jaskiniowcy, dodatkowo zajęcia sportowe, wyjścia na plażę)
– pamiątkowe gadżety (koszulki oraz inne)

ZAPISY  mailowe i dopiero potem konieczność wpłaty zadatku !!!! 

Chętnych proszę o mailowe zapisywanie się na adres: viki@kierunekprzygoda.org.pl od dnia 2 lutego do wyczerpania miejsc na listę osób uczestniczących w wyjeździe podając :
– IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA
– TURNUS (1,2,3,4 obóz)
– chęć otrzymania faktury
Osoba zapisana otrzyma maila zwrotnego z potwierdzeniem rezerwacji miejsca. UWAGA!!! Rezerwacja miejsca nie gwarantuje wyjazdu na kolonię/obóz, dopiero po terminowym wniesieniu wpłaty oraz oddaniu oryginału czytelnie wypełnionej karty kolonijnej /obozowej wyjazd jest zagwarantowany
Decyduje kolejność zgłoszeń!

• • •  Wszelkie potrzebne informacje zostaną zawarte w mailu zwrotnym • • •

Zasady organizatora wypoczynku kolonia 

OBÓZ klasy 4 i wzwyż  ZAPISY od 2 lutego

turnus termin rodzaj wypoczynku ilosc dni cena*
obóz1 12.07 -21.07.20 obóz klasy 4 wzwyż
Zdobywcy Przestworzy
10 1340,00 zł
obóz2 21.07-30.07.20obóz klasy 4 wzwyż
101340,00 zł

MIEJSCE Ośrodek Wypoczynkowy Maria w Lewinie Kłodzkim

ZAKWATEROWANIE w pokojach 2,3,4 osobowych oraz domkach letniskowych 

DOJAZD AUTOKAR

ILOŚĆ 33 na każdy turnus

FABUŁA wszystkie informacje dotyczące programu oraz przygotowań ( stroje, rekwizyty ) harcerze otrzymają na zbiórkach. Informacje mailowe  do rodziców dotyczące programu  zostaną przesłane wyłącznie na prośbę drużynowych

ODPŁATNOŚĆ
Organizatorzy dopuszczają możliwość opłacenia kosztów uczestnictwa w ratach. Pierwsza wpłata – zadatek w wysokości 300 zł, płatna do siedmiu dni po zapisaniu dziecka na wyjazd.  Pozostała część płatna najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem wyjazdu.

Zachęcamy również do “Wpłaty na działalność pożytku publicznego” – W celu odliczenia do 6% od dochodów na podstawie Art 26 ust.1 pkt. 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fundacja Kierunek Przygoda nr rachunku: 79 1140 2017 0000 4602 1094 9362 z dopiskiem: wpłata na działania statutowe ( bez żadnych dopisków)

W przypadku rezygnacji z wyjazdu po 15.05.2020 r. organizator zwraca tylko połowę kosztów wyjazdu. W przypadku wyjazdu z kolonii/obozu przed zakończeniem, zwracane będą tylko częściowe koszty wyżywienia w wysokości 20 złotych za każdy dzień nieobecności – tylko powyżej 3 dni (nie dotyczy osób dyscyplinarnie usuniętych z obozu). ZADATEK nie jest zwrotny.

 ZAPEWNIAMY:
– dojazd autokarem
– zakwaterowanie
– wyżywienie 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek)
– fachową opiekę w ilości 1 opiekun na max 20 osób (instruktorzy harcerscy prowadzący zajęcia między innymi dla drużyn Zdobywcy Przestworzy, Poszukiwacze/ki Przygód, nauczyciele)
– opieka medyczna
– ubezpieczenie
– bogaty program (zajęcia interdyscyplinarne w fabule obozu właściwej dla danej drużyny, dodatkowo zajęcia sportowe, wyjścia na plażę)
– pamiątkowe gadżety (koszulki oraz inne)

ZAPISY mailowe i dopiero potem konieczność wpłaty zadatku!!!! 

Chętnych proszę o mailowe zapisywanie się na adres: viki@kierunekprzygoda.org.pl od dnia 2 lutego do wyczerpania miejsc na listę osób uczestniczących w wyjeździe podając :
– IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA
– TURNUS (obóz1, obóz2)
– chęć otrzymania faktury
Osoba zapisana otrzyma maila zwrotnego z potwierdzeniem rezerwacji miejsca. UWAGA!!! Rezerwacja miejsca nie gwarantuje wyjazdu na kolonię/obóz, dopiero po terminowym wniesieniu wpłaty oraz oddaniu oryginału czytelnie wypełnionej karty kolonijnej /obozowej wyjazd jest zagwarantowany
Decyduje kolejność zgłoszeń!

• • •  Wszelkie potrzebne informacje zostaną zawarte w mailu zwrotnym • • •

Zasady organizatora wypoczynku obóz