Kolonia – do druku

OŚWIADCZENIA

Oświadczenie rodzica/opiekuna COVID-19

ZGODY, UPOWAŻNIENIA

Zgoda na samodzielny powrót z miejsca zbiórki
Upoważnienie do odbioru dziecka
Zgoda na podawanie leków

REGULAMINY

Regulamin uczestnictwa w kolonii/obozie w związku z zagrożeniem COVID-19
Regulamin utrzymania higieny przez uczestników kolonii/obozu
Regulamin uczestnika kolonii/obozu
Regulamin dostarczenia i odbioru dziecka bezpośrednio na/z kolonii/obozu przez rodzica/opiekuna 

KARTA KWALIFIKACYJNA

Instrukcja jak wypełnić kartę kwalifikacyjną 

Karta kwalifikacyjna WYDRUKOWAĆ DWUSTRONNIE na całą stronę A4. Przed drukowaniem należy ZWRÓCIĆ UWAGĘ W USTAWIENIACH DRUKU NA SKALOWANIE, czy jest ono 100%)!!!. Może być wydruk czarno-biały 🙂
Kolonia turnusI 5.07-15.07.2022
Kolonia turnusII 15.07-25.07.2022

Obóz turnus 25.07-7.08.2022

LISTA RZECZY DO ZABRANIA

Co zabrać na kolonię Uwaga! Dwie strony w pliku
Co zabrać na obóz Uwaga! Dwie strony w pliku

INNE

Komunikat dotyczący wszy i kleszczy
Zasady żywienia, higieny, kontaktu dziecka z rodzicami i rodziców z dzieckiem
Prawa i obowiązki organizatora wypoczynku
Prawa i obowiązki rodzica/opiekuna

ADRESY I TELEFONY KONTAKTOWE

Adres wypoczynku KOLONIA
BAZA KOLONIJNA HUFCA ZHP
ŁÓDŹ BAŁUTY W ŚWIĘTOUŚCIU

72-514 KOŁCZEWO

Adres wypoczynku OBÓZ
BAZA OBOZOWA HUFCA ZHP
BYSTRZYCA KŁODZKA
UL. SPORTOWA 3d (las)
72-415 MIĘDZYWODZIE

Viki 502 50 50 51 mail viki@kierunekprzygoda.org.pl