Kolonia – do druku

Wykaz co zabrać na :
kolonia
obóz 

Zgoda na podawanie leków
kolonia 
obóz

Zgoda na samodzielny powrót z miejsca zbiórki
kolonia 
obóz

Upoważnienie do odbioru dziecka 
kolonia 
obóz

Zasady organizatora wypoczynku
zasady

Instrukcja jak wypełnić kartę kwalifikacyjną A4, którą wypełnia OBOWIĄZKOWO każdy uczestnik wypoczynku
Instrukcja jak wypełnić kartę kwalifikacyjną A5, którą wypełnia TYLKO uczestnik do 16 roku życia włącznie

 

Projekt współfinansowany jest przez:

wfośigw