OBIETNICA ZUCHA to uroczyste ślubowanie składane przy wstępowaniu zuchów do harcerstwa. Rotę Obietnicy zuch powtarza jeszcze trzykrotnie, gdy doskonaląc swoje umiejętności i zdobywając wyższe stopnie wtajemniczenia otrzymuje kolejne gwiazdki.Zuch ma pamięć specyficzną, co wynika z właściwości psychicznych tego wieku i zdarza mu się zapomnieć o tym, co obiecał. Zatem kilkakrotne powtarzanie Obietnicy – i to w  sposób uroczysty – umacnia postanowienie, utrwala je. Woli dotrzymania tej obietnicy zuch ma dowodzić swoim zachowaniem, nauką, zabawą, pracą.

Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha.