GWIAZDKI ZUCHOWE to program osiągnięcia przez zuchy określonego etapu rozwoju, przygotowującego do podjęcia zadań odpowiadających nazwie gwiazdki. Gwiazdki zuchowe wspierają rozwój intelektualny, duchowy, fizyczny i społeczny zucha. Gwiazdki jako ważny element metodyki zuchowej pomagają w:

– wyrobieniu u zuchów umiejętności pracy nad sobą

– kształtowaniu nawyków życzliwego współżycia w grupie rówieśników

– kształtowaniu pojęcia mówiącego o znaczeniu człowieka w środowisku naturalnym

– rozwijaniu potrzeb społecznych dziecka

zdobywanie gwiazdek nie odbywa się w systemie rocznym, tzn. zuch może zdobyć kolejną gwiazdkę po dokładnym wypełnieniu wszystkich wymagań programu poprzedniej gwiazdki.. Jedynym wymogiem, który zuch musi spełnić przed przystąpieniem do zdobywania gwiazki, jest poznanie i zrozumienie Prawa Zucha oraz złożenie Obietnicy.

ZUCH OCHOCZY zuch-ochoczy

1. Złożyłem(-am) Obietnicę Zucha. Dbam o swój mundur. Ochoczo biorę udział w zbiórkach gromady

2. Chętnie służę radą i pomocą wszystkim, którzy tego potrzebują. Stale pomagam w pracach domowych.

3. Brałem(-am) udział w wycieczce lub innej formie turystycznej.

4. Znam symbole narodowe, hymn mojej Ojczyzny i potrafię godnie zachować się w sytuacjach, kiedy są używane.

** ZUCH SPRAWNY zuch-sprawny

1. Jestem dla innych przykładem dobrego zucha. Ważne sprawy gromady i swoje potrafię omówić i załatwić w Kręgu Rady.

2. Potrafię zaplanować swój dzień, znajdując czas na naukę, zabawę i pracę domową. Wykonałem(-am) pożyteczną pracę dla domu rodzinnego.

3. Zorganizowałem(-am) gry i zabawy dla kolegów, samodzielnie lub z szóstką. Aktywnie spędziłem(-am) ferie zimowe.

4. Zdobyłem(-am) najważniejsze wiadomości związane z historią mojej miejscowości.

*** ZUCH GOSPODARNY zuch-gospodarny

1. Zorganizowałem(-am) wraz z gromadą akcję gospodarczą, która przyczyniła się do wzbogacenia majątku gromady.

2. Nawiązałem(-am) kontakt z harcerzami i dowiedziałem(-am) się, jak można zostać harcerzem. Wykonałem(-am) z nimi pożyteczną pracę dla środowiska.

3. Zdobyłem(-am) odznakę „Siedmiomilowe buty” lub uczestniczyłem(-am) w harcerskiej formie wypoczynku.

4. Znam obrzędy i zwyczaje drużyny harcerskiej, z którą nawiązałem(-am) kontakt. Wiem, kto jest bohaterem tej drużyny i szczepu, w którym ona działa