Sprawność zuchowa to określone programem umiejętności i pożądane zachowania przeżyte w zabawie.
Zdobywanie sprawności służy ujawnieniu i rozwijaniu uzdolnień zuchów, uczy rzetelności w zabawie, umożliwia poznawanie otaczającego świata i ćwiczenie pożytecznych w życiu umiejętności.

 1. Zespołowe zdobywanie sprawności to aktywne uczestnictwo w zabawach gromady. W zdobywaniu sprawności należy uwzględnić:
  • Podjęcie w Kręgu Rady decyzji o tym, w co lub w kogo będziemy się bawić
  • Wspólną zabawę wynikającą z programu danej sprawności
  • Wspólną zabawę z wykorzystaniem umiejętności i istotnych elementów zbiórek, które umożliwiają podsumowanie cyklu i podjęcie decyzji o przyznaniu sprawności
  • Indywidualne przyznanie każdemu zuchowi, który uczestniczył w minimum połowie zbiórek z cyklu. Decydują o tym wszystkie zuchy wraz z przybocznymi i drużynowym w Kręgu Rady
  • Obrzędowe nadanie sprawności połączone a wręczeniem znaczka sprawności
 2. Indywidualne zdobywanie sprawności polega na zrealizowaniu wybranych przez zucha działań oraz prezentacji w trakcie zbiórki wybranych efektów tych działań. W indywidualnym zdobywaniu sprawności należy uwzględnić:
  • Wybranie przez zucha sprawności
  • Wykonanie ustalonych zadań wynikających z programu
  • Prezentację na zbiórce wybranych zadań i podjęcie wspólnej decyzji w Kręgu Rady o przyznaniu sprawności