OŚWIADCZENIA

Oświadczenie rodzica/opiekuna COVID-19

ZGODY, UPOWAŻNIENIA


Zgoda na samodzielny powrót z miejsca zbiórki
Upoważnienie do odbioru
Zgoda na podawanie leków

REGULAMINY


Regulamin uczestnictwa w zimowisku w związku z zagrożeniem COVID-19
Regulamin utrzymania higieny i dystansu przez uczestników zimowiska w związku z zagrożeniem COVID-19
Regulamin uczestnika zimowiska
Regulamin dostarczenia i odbioru dziecka bezpośrednio na/z zimowisko przez rodzica/opiekuna 

KARTA

Instrukcja jak wypełnić kartę kwalifikacyjną 

Kartę kwalifikacyjną należy WYDRUKOWAĆ DWUSTRONNIE na całą stronę A4. Przed drukowaniem należy ZWRÓCIĆ UWAGĘ W USTAWIENIACH DRUKU NA SKALOWANIE, czy jest ono 100%)!!!.
Może być wydruk czarno-biały 🙂
Kolonia turnus ZUCHY tutaj
Kolonia turnus HARCERZE tutaj

LISTA RZECZY DO ZABRANIA


Co zabrać na zimowisko ZUCHY Uwaga! TRZY strony w pliku
Co zabrać na zimowisko HARCERZE Uwaga! DWIE strony w pliku

INNE

Komunikat dotyczący wszy i kleszczy
Zasady żywienia, higieny, kontaktu dziecka z rodzicami i rodziców z dzieckiem
Prawa i obowiązki organizatora wypoczynku
Prawa i obowiązki rodzica/opiekuna

ADRESY I TELEFONY KONTAKTOWE

Adres wypoczynku:

Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7
Osiedle Włókniarzy 10
58-260 Bielawa

Viki 502 50 50 51 mail viki@kierunekprzygoda.org.pl