Rozpoczynamy nowy projekt związany ze zdobywaniem sprawności „Łazika” oraz odznak turystycznych PTTK.
W tym roku szkolnym zaplanowanych jest 7-8 wycieczek po Koronie Sudetów Polskich będą to pierwsze kroki do zdobycia odznaki Korony Sudetów.
Aby zdobyć sprawność Łazika należy pojechać na wycieczki zuchowe (podczas wędrowania zuchy będą wykonywać dodatkowe zadania). Możliwe jest opuszczenie jednej wycieczki bez podania powodu lub dwóch wyjazdów z powodów usprawiedliwionych, ale pod warunkiem wykonania dodatkowego zadania. 
Odznaki PTTK zdobywane są według właściwych regulaminów i wymagane jest zakupienie za drobną odpłatnością dodatkowych książeczek i odznak. Będzie można zamówić je również u nas lub kupić samodzielnie w PTTK.
Jako organizator zapewniam wykonanie potwierdzeń wymaganych regulaminami i całościowe zweryfikowanie odznak.
PONIŻEJ PLAN WYCIECZEK:

wyjeżdżamy na Przełęcz Tąpadła

wyjeżdżamy Góra Krzyżowa (Strzegom), Wzgórze Ernesta (Komorów), Popiel (Krzyżowa)

wyjeżdżamy Brzeźnica koło Ząbkowic Śląskich i Wrona koło Bielawy

wyjeżdżamy Jagodna i Sikornik

wyjeżdżamy Wielka Sowa

wyjeżdżamy Biskupia Kopa
17
 
wyjeżdżamy Skalnik