Zuchy

11.8 Wrocławska Gromada Zuchowa „Szalone Dzieciaki” narodziła się 8 listopada 2002 roku z natchnienia Aldony Wiktorskiej – Święckiej w Szkole Podstawowej nr 118 we Wrocławiu. Jej rodzicami chrzestnymi są Magdalena Wiktorska  – Chojcan znana jako Viki oraz Filip Chojcan.

Gromada od początku była bardzo liczna,  z biegiem lat rozrastała się i doroślała, aż pewnego dnia dała początek drużynie harcerskiej „Poszukiwacze Przygód”.

Obecnie jest nas – zuchów ok150.Spotykamy się  na zbiórkach w dwóch szkołach kilka razy w tygodniu –

SP 118                                                      SP 37

klasy I w czwartki                              klasy I, II, III w poniedziałki
klasy II w piątki
klasy III w środy

W czasie zbiórek uczymy się i bawimy  zdobywając sprawności zespołowe.

„Szalone Dzieciaki” biorą też aktywny udział w życiu szkoły, osiedla i miasta. Jesteśmy obecni podczas poważnych uroczystości państwowych i mniej oficjalnych spotkań z urzędnikami Wrocławia. Uczestniczymy w festynach i  festiwalach. Często reprezentujemy naszą szkołę podczas różnych wydarzeń. Naszym przyjacielem jest Prezydent Wrocławia Pan Rafał Dutkiewicz, który chętnie przyjmuje zaproszenia na nasze urodzinowe przyjęcia.

Często razem wyjeżdżamy na biwaki, rajdy, wycieczki, zimą na zimowiska a latem na kolonie. Zawsze towarzyszą nam piosenki, których znamy bardzo dużo, dźwięki gitar, pląsy, tańce, ogniska, radość i śmiech.

„Szalone Dzieciaki” to dzieci, które każdego dnia podejmują trud samorozwoju, poprzez zdobywanie sprawności indywidualnych, próbę życia w zgodzie z Prawem Zucha. Pomagają im w tym drużynowa Viki oraz programowiec Filip, a także – Bandrola, Magda, Klęskuś, Mati oraz cała kadra młodsza Chojcanka, Tosia, Olka i starsza.
W gromadzie panuje atmosfera wzajemnego szacunku i przyjaźni, ale jest też miejsce na fantazję i szalone pomysły.