11.8 Wrocławska Gromada Zuchowa „Szalone Dzieciaki” narodziła się 8 listopada 2002 roku z natchnienia Aldony Wiktorskiej – Święckiej w Szkole Podstawowej nr 118 we Wrocławiu. Jej rodzicami chrzestnymi są Magdalena Wiktorska  – Chojcan znana, jako Viki oraz Filip Chojcan.

Gromada od początku była bardzo liczna,  z biegiem lat rozrastała się i doroślała, aż pewnego dnia dała początek drużynie harcerskiej „Poszukiwacze Przygód”.

Obecnie jest nas – zuchów ok. 150. Spotykamy się  na zbiórkach w pięciu szkołach kilka razy w tygodniu 

SP 118            SP 38            SP37            SP113            SP25

W czasie zbiórek uczymy się i bawimy  zdobywając sprawności zespołowe.

„Szalone Dzieciaki” biorą też aktywny udział w życiu szkoły, osiedla i miasta. Jesteśmy obecni podczas poważnych uroczystości państwowych i mniej oficjalnych spotkań z urzędnikami Wrocławia. Uczestniczymy w festynach i  festiwalach. Często reprezentujemy naszą szkołę podczas różnych wydarzeń. Naszym przyjacielem jest Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który chętnie przyjmuje zaproszenia na nasze urodzinowe przyjęcia.

Często razem wyjeżdżamy na biwaki, rajdy, wycieczki, zimą na zimowiska a latem na kolonie. Zawsze towarzyszą nam piosenki, których znamy bardzo dużo, dźwięki gitar, pląsy, tańce, ogniska, radość i śmiech.

„Szalone Dzieciaki” to dzieci, które każdego dnia podejmują trud samorozwoju, poprzez zdobywanie sprawności indywidualnych, próbę życia w zgodzie z Prawem Zucha. Pomagają im w tym Viki, Filip, a także – Bandrola, Mati Chojcanka.
W gromadzie panuje atmosfera wzajemnego szacunku i przyjaźni, ale jest też miejsce na fantazję i szalone pomysły.