Zuchostwo jest fajne

Kochani, jeżeli zastanawiacie się, czy WARTO ZAPISAĆ DZIECKO NA ZUCHY🤔 to poniższe informacje może rozwieją Wasze wątpliwości 🙂

Zajęcia zuchowe kierowane są do uczniów klas I- III szkoły podstawowej, którzy chcą bawić się i pracować w grupie, pragną nauczyć się wielu pożytecznych umiejętności, chcą przeżywać przygody, bezpiecznie, mądrze i wesoło spędzać czas w gronie przyjaciół, mieć wspólne tajemnice, poznawać świat i zmieniać go na lepsze. Na zajęciach, zwanych zbiórkami bawimy się w „coś” lub „kogoś” (listonoszy, marynarzy, aktorów, pogotowie mikołajkowe, obserwatorów przyrody, naukowców, badaczy, mistrzów gier i zabaw, ogrodników, sportowców, mieszkańców odległych planet itp.).

Zbiórki zuchowe to czas na gawędę, bajkę, na zuchową majsterkę, zuchowy teatr, naukę i śpiewanie piosenek, pląsy, zagadki, poznawanie tajemnych znaków i szyfrów, wycieczki, zuchowe zwiady w terenie, uczestniczenie w uroczystościach państwowych, w imprezach organizowanych przez nas, uczestniczenie w imprezach miejskich i harcerskich, organizowanie własnych imprez, gry i zabawy oraz prace użyteczne.

Każda zbiórka zuchowa ma swój cel. Forma zabawowa zbiórek zaspokaja potrzeby rozwojowe dzieci, a jednocześnie daje możliwość doskonalenia ich charakterów w sposób naturalny. Podczas zabaw i zajęć dzieci poznają świat, uczą się być patriotami i dzielnymi zuchami. Poznają zuchowe znaki, zwyczaje, obrzędy i tajemnice, zdobywają sprawności i gwiazdki, które stanowią instrumenty służące do indywidualnego rozwoju.Podczas zbiórek stwarza się dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju. Zuchy uczą się dobrej współpracy, odpowiedzialności, samorządności, planowania i realizacji zadań, przestrzegania norm, współzawodnictwa, godnego odnoszenia zwycięstw i porażek, systematyczności, odpowiedzialności, dzielności, gospodarności i wielu umiejętności np. kulinarnych, technicznych, plastycznych, modelarskich, sportowych itp. Poza tym wrażliwości na drugiego człowieka.